Báo Cáo Chiến Lược Đầu Tư

 • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 10.000.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 • Sở hữu danh mục cổ phiếu chất lượng
 • Đồng hành đầu tư xuyên xuốt
 • Nhận nhiệu ưu đãi hơn

Giới thiệu khóa học


Trải qua 3 năm triển khai và ứng dụng, AzFin đã phát hành công khai 4 bản báo cáo chiến lược đầu tư và được sự quan tâm, ủng hộ của hơn 1.000 nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Hiệu suất của BCCL được tính dựa trên kết quả thực tế triển khai chiến lược đầu tư từ ngày công bố.
Kết quả đầu tư được so sánh với chỉ số thị trường chung VNIndex.

Báo cáo chiến lược đầu tư sẽ giúp anh chị có đa dạng góc nhìn về vĩ mô, thị trường và doanh nghiệp, thông qua danh sách các mã tiềm năng, NĐT có thể chọn lọc được những doanh nghiệp hiệu quả vượt trội so với thị trường.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Báo cáo chiến lược
 • Bài 2: Giai đáp báo cáo chiến lược
 • Bài 3: Cập nhật danh mục
 • Bài 4: Cập nhật KQKD Quý 1
 • Bài 5: Cập nhật KQKD Quý 2
 • Bài 6: Cập nhật KQKD Quý 3
 • Bài 7: Cập nhật KQKD Quý 4
 • Bài 8: Định hướng chiến lược năm sau

Thông tin giảng viên

Đặng Trần Phục
3048 Học viên 81 Khóa học

* Đặng Trần Phục, Chủ tịch của AzFin Việt Nam

* Thạc sĩ Quản trị tài chính

* Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

* Kinh nghiệm 15+ năm đầu tư và đào tạo Chứng khoán cho hơn >10.000 học viên. Đào tạo từ sinh viên đến các giám đốc công ty Chứng khoán.

* Đào tạo nhân viên môi giới tại các công ty chứng khoán: VNDS, VPS, MBS.

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác