Nhà Đầu Tư Giá Trị Năng Động

  • (0 Đánh giá)

Bạn sẽ học được gì

Đầu Tư Giá Trị Năng Động

Giới thiệu khóa học


Đầu Tư Giá Trị Năng Động

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

Đặng Trần Phục
2936 Học viên 80 Khóa học

* Đặng Trần Phục, Chủ tịch của AzFin Việt Nam

* Thạc sĩ Quản trị tài chính

* Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

* Kinh nghiệm 15+ năm đầu tư và đào tạo Chứng khoán cho hơn >10.000 học viên. Đào tạo từ sinh viên đến các giám đốc công ty Chứng khoán.

* Đào tạo nhân viên môi giới tại các công ty chứng khoán: VNDS, VPS, MBS.

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%