Hướng Dẫn Sử Dụng Các Lệnh Chứng Khoán Hiệu Quả

  • (0 Đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

  • Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán thường dùng bao gồm: ATC; ATO; LO; MP; MAK; MOK; MTL; PLO

    Nhà đầu tư chứng khoán mới sẽ rất khó hiểu cách sử dụng hiệu quả của từng loại lệnh giao dịch chứng khoán kể trên.

    Do vậy, trong bài giảng này AzFin sẽ hướng dẫn chi tiết cách đặt lệnh thế nào cho hiệu quả nhất 

Giới thiệu khóa học


Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán thường dùng bao gồm: ATC; ATO; LO; MP; MAK; MOK; MTL; PLO

Nhà đầu tư chứng khoán mới sẽ rất khó hiểu cách sử dụng hiệu quả của từng loại lệnh giao dịch chứng khoán kể trên.

Do vậy, trong bài giảng này AzFin sẽ hướng dẫn chi tiết cách đặt lệnh thế nào cho hiệu quả nhất 

Nội dung khóa học

  • Bài 1:
  • Các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán thường dùng bao gồm: 1. Lệnh ATC: Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa 2. Lệnh ATO: Lệnh giao dịch chứng khoán tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa 3. Lệnh LO: Lệnh giới hạn là lệnh mua/bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn 4. Lệnh MP: Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. 5. Lệnh MAK: Là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp. 6. Lệnh MOK: Là lệnh nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống ngay sau khi nhập. 7. Lệnh MTL: Là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ chuyển thành lệnh LO 8. Lệnh PLO: Lệnh khớp lệnh sau giờ Nhà đầu tư chứng khoán mới sẽ rất khó hiểu cách sử dụng hiệu quả của từng loại lệnh giao dịch chứng khoán kể trên. Do vậy, trong bài giảng này AzFin sẽ hướng dẫn chi tiết cách đặt lệnh thế nào cho hiệu quả.
  • https://www.youtube.com/watch?v=7v4Lh9O7n9o

Thông tin giảng viên

Đặng Trần Phục
3048 Học viên 81 Khóa học

* Đặng Trần Phục, Chủ tịch của AzFin Việt Nam

* Thạc sĩ Quản trị tài chính

* Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

* Kinh nghiệm 15+ năm đầu tư và đào tạo Chứng khoán cho hơn >10.000 học viên. Đào tạo từ sinh viên đến các giám đốc công ty Chứng khoán.

* Đào tạo nhân viên môi giới tại các công ty chứng khoán: VNDS, VPS, MBS.

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%