Hướng Dẫn Đọc Bảng Giá Chứng Khoán (bảng giá lightning)

  • (0 Đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

Đọc bảng giá chứng khoán online hay trực tuyến trên các sàn giao dịch HNX, HOSE, UPCOM là bước cơ bản và rất cần thiết trong việc đầu tư chứng khoán dành cho nhà đầu tư chứng khoán. Người mới bắt đầu đầu tư chứng khoán Việt Nam (nhà đầu tư F0) thường gặp khó khăn trong việc đọc hiểu bảng giá chứng khoán nhiều màu sắc xanh đỏ. Trong video bài giảng này AzFin sẽ hướng dẫn chi tiết các đọc hiểu bảng giá chứng khoán một cách đơn giản và dễ hiểu nhất

Giới thiệu khóa học


Đọc bảng giá chứng khoán online hay trực tuyến trên các sàn giao dịch HNX, HOSE, UPCOM là bước cơ bản và rất cần thiết trong việc đầu tư chứng khoán dành cho nhà đầu tư chứng khoán. Người mới bắt đầu đầu tư chứng khoán Việt Nam (nhà đầu tư F0) thường gặp khó khăn trong việc đọc hiểu bảng giá chứng khoán nhiều màu sắc xanh đỏ. Trong video bài giảng này AzFin sẽ hướng dẫn chi tiết các đọc hiểu bảng giá chứng khoán một cách đơn giản và dễ hiểu nhất

Nội dung khóa học

  • Hướng dẫn sử dụng bảng giá chứng khoán

Thông tin giảng viên

Đặng Trần Phục
3048 Học viên 81 Khóa học

* Đặng Trần Phục, Chủ tịch của AzFin Việt Nam

* Thạc sĩ Quản trị tài chính

* Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

* Kinh nghiệm 15+ năm đầu tư và đào tạo Chứng khoán cho hơn >10.000 học viên. Đào tạo từ sinh viên đến các giám đốc công ty Chứng khoán.

* Đào tạo nhân viên môi giới tại các công ty chứng khoán: VNDS, VPS, MBS.

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%