Đầu Tư Cổ Phiếu Nhận Cổ Tức Hiệu Quả

 • (0 Đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

Đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức là một trong những chiến lược mang lại lợi nhuận cao và bền vững cho nhà đầu tư chứng khoán. 

Khóa học " Hướng dẫn đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức sao cho hiệu quả?" sẽ cung cấp kiến thức tổng thể cho học viên:

 1. Cổ tức là gì.
 2. Các loại hình cổ tức trong đầu tư chứng khoán
 3. Những điểm cần lưu ý khi đầu tư vào các cổ phiếu có cổ tức cao
 4. Hướng dẫn nhà đầu tư lựa chọn các cổ phiếu trả cổ tức tốt

Giới thiệu khóa học


Đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức là một trong những chiến lược mang lại lợi nhuận cao và bền vững cho nhà đầu tư chứng khoán. 

Khóa học " Hướng dẫn đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức sao cho hiệu quả?" sẽ cung cấp kiến thức tổng thể cho học viên:

 1. Cổ tức là gì.
 2. Các loại hình cổ tức trong đầu tư chứng khoán
 3. Những điểm cần lưu ý khi đầu tư vào các cổ phiếu có cổ tức cao
 4. Hướng dẫn nhà đầu tư lựa chọn các cổ phiếu trả cổ tức tốt

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Cổ tức là gì? và ứng dụng chiến lược đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức
 • Bài 2: Cổ tức bằng tiền mặt là gì? Đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức tiền mặt khi nào là tốt
 • Bài 3: Cổ tức bằng cổ phiếu là gì? Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập đối với cổ tức bằng cổ phiếu
 • Bài 4: Cổ phiếu điều chỉnh giá khi nào? Hướng dẫn cách tính giá cổ phiếu điều chỉnh
 • Bài 5: Bí quyết săn tìm cổ phiếu được định giá lại mang lại lợi nhuận cao

Thông tin giảng viên

Đặng Trần Phục
3354 Học viên 78 Khóa học

* Đặng Trần Phục, Chủ tịch của AzFin Việt Nam

* Thạc sĩ Quản trị tài chính

* Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

* Kinh nghiệm 15+ năm đầu tư và đào tạo Chứng khoán cho hơn >10.000 học viên. Đào tạo từ sinh viên đến các giám đốc công ty Chứng khoán.

* Đào tạo nhân viên môi giới tại các công ty chứng khoán: VNDS, VPS, MBS.

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%